skip to Main Content

Växtzon 4

Vi heter ju som sagt växtzon 4 och namnet kommer från den Zonkarta som publicerades för första gången 1910 och som togs fram av Sveriges pomologiska sällskap. Den första upplagan var indelad i fyra zoner och grundades enbart på fruktträdens härdighet. Med åren har zonkartan uppgraderats och innefattar numer all hemträdgårdsodling, prydnadsträd och buskar och är indelad i 8 zoner där zon 1 är mildast och zon 8 kallast och efter zon 8 finns även fjällregion.

Vår tanke är att ha ett sortiment som är anpassad till vårt geografiska läge vilket kan tyckas vara självklart men ofta förekommer det trädgårdsväxter för lägre zoner där växter säljs och blir för den okunnige som att slänga den nyinköpta växten direkt i komposten. Utöver själva zontänket finns det massor av andra förhållanden i din trädgård som man också behöver ta hänsyn till för att det ska bli så bra som möjligt. Vi vill ge dig så bra underlag som möjligt.  Vi vill ha glada och nöjda kunder som kommer tillbaka och vi vill ha växter som växer och frodas hemma hos dig.

Back To Top